LV_novadu_karte_(ar uzdevumiem)
Stiprināma ar magnētiem pie tāfeles. Mācību līdzeklis Latvijas ģeogrāfijas pamatu apgūšanai. Sastāv no Latvijas novadu kartes (saliekama no četriem atsevišķiem novadiem), kā arī ģeogrāfisko objektu ( pilsētas, upes, ezeri, pauguri, īpašas vietas) piestiprināmajiem kauliņiem. Iespējas izmantot kopā ar Latvijas Ģeogrāfisko objektu nosaukumu plāksnītēm (ir pieejamas atsevišķā komplektā).

1

Stiprināma ar magnētiem pie tāfeles. Mācību līdzeklis Latvijas ģeogrāfijas pamatu apgūšanai. Sastāv no Latvijas novadu kartes (saliekama no četriem atsevišķiem novadiem), kā arī ģeogrāfisko objektu ( pilsētas, upes, ezeri, pauguri, īpašas vietas) piestiprināmajiem kauliņiem. Iespējas izmantot kopā ar Latvijas Ģeogrāfisko objektu nosaukumu plāksnītēm (ir pieejamas atsevišķā komplektā).

2

3

4

Cena bez PVN 40.00 Cena ar PVN 48.40 IEGĀDĀTIES