✓Burtu pasaule
Materiāls latviešu valodas skaņu un tām atbilstošo burtu, kā arī dažādu burtu
 formātu (lielie drukātie, mazie drukātie, lielie rakstītie, mazie rakstītie) apgūšanai. 
Komplektā ietilpst koka aplis burtu un attēlu ievietošanai, 
130 attēli (to nosaukumu pirmā skaņa atbilst kādai no latviešu alfabēta burtiem, 
piemēram: ābols – burts „ā” utt.) un 4 latviešu alfabēta komplekti (atbilstoši katram no minētajiem burtu formātiem).

1

Materiāls latviešu valodas skaņu un tām atbilstošo burtu, kā arī dažādu burtu
formātu (lielie drukātie, mazie drukātie, lielie rakstītie, mazie rakstītie) apgūšanai.
Komplektā ietilpst koka aplis burtu un attēlu ievietošanai,
130 attēli (to nosaukumu pirmā skaņa atbilst kādai no latviešu alfabēta burtiem,
piemēram: ābols – burts „ā” utt.) un 4 latviešu alfabēta komplekti (atbilstoši katram no minētajiem burtu formātiem).

1

2

4

Cena bez PVN 49.40     Cena ar PVN 59.77     IEGĀDĀTIES