Burtu slejas
Piecas paralēli bīdāmas slejas ar burtiem ir piemērots palīgmateriāls 
lasītprasmes apguves sākumposmā, ļoti dinamiski iespējams bīdot 
slejas mainīt burtu salikumu: komplektā katra sleja ir 2 eksemplāros, 
līdz ar to ir lielas variāciju iespējas dažādu burtu salikumu un vārdu veidošanai. 
Slejas pieejamas gan ar lielajiem drukātajiem, gan ar mazajiem rakstītajiem burtiem.
Valodas apguves un korekcijas mācību līdzeklis. 
Komplekts sastāv no 96 krāsainiem zīmējumiem, 
kuri komplektēti pēc īsā vai garā patskaņa 
atrašanās nosaukuma pirmajā zilbē (aptverti visi patskaņi), 
lielās darba pamatnes (mājiņas) ar 48 lodziņiem, 
četrām mazajām pamatnēm ar 12 lodziņiem kā arī īso, 
garo patskaņu un to apzīmējuma komplekta.

1

Piecas paralēli bīdāmas slejas ar burtiem ir piemērots palīgmateriāls
lasītprasmes apguves sākumposmā, ļoti dinamiski iespējams bīdot
slejas mainīt burtu salikumu: komplektā katra sleja ir 2 eksemplāros,
līdz ar to ir lielas variāciju iespējas dažādu burtu salikumu un vārdu veidošanai.
Slejas pieejamas gan ar lielajiem drukātajiem, gan ar mazajiem rakstītajiem burtiem.
Valodas apguves un korekcijas mācību līdzeklis.
Komplekts sastāv no 96 krāsainiem zīmējumiem,
kuri komplektēti pēc īsā vai garā patskaņa
atrašanās nosaukuma pirmajā zilbē (aptverti visi patskaņi),
lielās darba pamatnes (mājiņas) ar 48 lodziņiem,
četrām mazajām pamatnēm ar 12 lodziņiem kā arī īso,
garo patskaņu un to apzīmējuma komplekta.
Lasīt vārdus, sākot ar īsākiem (līdz 3 burtiem), līdz 5 burtu vārdiem.

2

Lasīt vārdus, sākot ar īsākiem (līdz 3 burtiem), līdz 5 burtu vārdiem.
Lasīt „nevārdus’’, t.i. burtu salikumus, kas neveido vārdus, bet ir labs vingrinājums skaņu izrunāšanai un lasītprasmes veicināšanai.

3

Lasīt „nevārdus’’, t.i. burtu salikumus, kas neveido vārdus, bet ir labs vingrinājums skaņu izrunāšanai un lasītprasmes veicināšanai.
Lasīt vārdus, sākot ar īsākiem (līdz 3 burtiem), līdz 5 burtu vārdiem.

4

Lasīt vārdus, sākot ar īsākiem (līdz 3 burtiem), līdz 5 burtu vārdiem.
Lasīt, savienojot divas zilbes, atdalot tās ar vidējās slejas tumšo pusi.

5

Lasīt, savienojot divas zilbes, atdalot tās ar vidējās slejas tumšo pusi.
Iespējams lasīt divu burtu zilbes (mainot patskaņus un līdzskaņus vietām).

6

Iespējams lasīt divu burtu zilbes (mainot patskaņus un līdzskaņus vietām).
Lasīt vārdus, sākot ar īsākiem (līdz 3 burtiem), līdz 5 burtu vārdiem.

7

Lasīt vārdus, sākot ar īsākiem (līdz 3 burtiem), līdz 5 burtu vārdiem.

Cena bez PVN 35.10     Cena ar PVN 42.47     IEGĀDĀTIES