Dzīvnieku desmits
Dzīvnieku desmits ir palīgmateriāls aritmētikā, sākot apgūt skaitļus no 1-10. Skaitļu rinda veidota ar puzles veida savienojumu palīdzību augošā (1-10) izmērā. Vieglākai skaitļu samēra un lieluma izpratnei paralēlā rinda veidota no dzīvniekiem ( arī augošā izmērā). Abi kauliņi (cipara un dzīvnieku kauliņš) ir savienoti ar zobveida savienojumu, kura zobiņu skaits atbilst katra kauliņa noteiktā kauliņa skaitlim. Tos iespējams saskaitīt ar pirksta galiņu, tādejādi veicinot sīkās muskulatūras attīstību, uzmanību un skaitīšanas iemaņas.

01

Dzīvnieku desmits ir palīgmateriāls aritmētikā, sākot apgūt skaitļus no 1-10. Skaitļu rinda veidota ar puzles veida savienojumu palīdzību augošā (1-10) izmērā. Vieglākai skaitļu samēra un lieluma izpratnei paralēlā rinda veidota no dzīvniekiem ( arī augošā izmērā). Abi kauliņi (cipara un dzīvnieku kauliņš) ir savienoti ar zobveida savienojumu, kura zobiņu skaits atbilst katra kauliņa noteiktā kauliņa skaitlim. Tos iespējams saskaitīt ar pirksta galiņu, tādejādi veicinot sīkās muskulatūras attīstību, uzmanību un skaitīšanas iemaņas.

Cena bez PVN 16.90     Cena ar PVN 21.97     IEGĀDĀTIES