Muzles spēles – aizraujoša iepazīšanās ar latviešu valodas skaņu, burtu, zilbju, vārdu pasauli.

Tās izgatavotas no bērza saplākšņa, ir izturīgas, ar tām patīkami darboties – veicina bērnu pirkstu sīkās muskulatūras attīstību, veiklību, rada interesi par veicamo darbu, rotaļājoties var veikt daudz dažādu mācību uzdevumu – no skaņu analīzes un sintēzes līdz pat vārdu krājuma bagātināšanai un saistītas runas veidošanai, strādājot pāros, grupās vai individuāli.

Spēli veiksmīgi var izmantot pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni, mazākumtautību skolu skolēni, bērni ar mācīšanās grūtībām logopēdu, skolotāju, speciālo pedagogu un vecāku vadībā.

Darbojoties ar Muzles spēlēm, tiek nostiprināta prasme saklausīt, atšķirt un pareizi lietot skaņas, diferencēt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus, īsos, garos patskaņus un divskaņus. Šo prasmju pilnveidošana nodrošina sekmīgu lasītprasmes un rakstītprasmes apguvi, veicina disgrāfijas novēršanu.

 

Par MUZLI puzli un mācīšanos

Esmu joprojām pateicīga Liktenim, ka kādā jaukā dienā man bija lemts satikt un iepazīt šos aizrautīgos ļaudis un tepat mūsu Latvijā!
Pirmo reizi turot rokā tagadējās Lasāmpuzles aizsākumu pirmās detaļas, jau sapratu, ka tas ir tas, ko negribas izlaist no rokām, ko gribas apmīļot, paturēt, noglāstīt. Tik ilgus gadus pazīstot bērnus, sapratu, ka tas ir tas, kas arī bērna rociņai un prātam būs noderīgs. Un nekļūdījāmies!
Vērojot praksē, kā bērni darbojas ar nu jau tik plašo materiālu klāstu, kas tapis apbrīnojami īsā laikā, redzam, ka tas viņiem patīk, ir aizraujošs un izglītojošs. Gan bērni, gan skolotājas atrod aizvien jaunus un jaunus risinājumus un interesantus pielietojumus sākotnēji piedāvātajam vienam vai otram pamatvariantam. Tas nozīmē, ka spēle savu mērķi ir sasniegusi, tā ne tikai  aicina  bērnus izpildīt doto uzdevumu, bet arī mudina  būt radošiem, būt jaunatklājējiem un katru reizi izmēģināt vēl ko jaunu un nebijušu.
Gribu novēlēt visiem skolotājiem, vecākiem un bērniem, kuri darbojas un vēl darbosies ar šiem materiāliem nekad nebaidīties pārkāpt kādus iepriekš noliktus rāmjus vai robežas, bet uzdrīkstēties un darīt! Esmu dzirdējusi, piemēram, iebildes par pārāk daudz vai pārāk sīkām detaļām. Mīļie, bet tas ir piedāvājums – Jūsu pašu ziņā ir atlasīt, izvēlēties, piedāvāt bērnam! Ja bērns mazāks, atlasiet tieši tik detaļu, cik nepieciešams noteiktajam uzdevumam ( piemēram, lai saliktu vārdu, vai skaitļu virkni līdz 5 utt. ) un dažas „piemetiet” klāt, lai būtu izvēle. Pārējās, lai mierīgi stāv kastītē. Laiks ies un jūsu bērnam pamazām vajadzēs arvien vairāk un vairāk un viņš vairs neapmaldīsies plašajā klāstā, bet atradīs sev vajadzīgo jau pats!
Esmu lepna, ka arī man bija iespēja kaut nedaudz būt klāt šo materiālu pirmsākumiem un varbūt arī sekmēt to tālāku rašanos un izplatību. Ar to mēs esam ieguvuši jaukus, jaunus materiālus, kas tapuši tepat no mūsu pašu mīļā Latvijas bērza.
Vēl vairāk – esam ieguvuši arī vērtīgu domubiedru Andra Skudras personā, kurš ir gatavs uzklausīt un realizēt mūsu idejas paliekošā materiālā.

Līvija Baļčūne