Ciparu slejas
Ar sleju palīdzību iespējams veikt vienkāršas aritmētiskas darbības apjomā līdz 100, kā arī izmantot kā palīglīdzekli pārbaudes darbiem, jo iespējams ātri un dinamiski mainīt dotos uzdevumus.

1

Ar sleju palīdzību iespējams veikt vienkāršas aritmētiskas darbības apjomā līdz 100, kā arī izmantot kā palīglīdzekli pārbaudes darbiem, jo iespējams ātri un dinamiski mainīt dotos uzdevumus.

Cena bez PVN 21.97     Cena ar PVN 26.58      IEGĀDĀTIES