Skaitļu sastāva domino
Skaitļu sastāva domino ir piemērots palīgmateriāls skaitļu sastāva apgūšanai, veidots spēles formā pēc ‘’domino kauliņu’’ principa. Katrs skaitlis (1-10) ir attēlots visās iespējamajās ‘’saulīšu’’ kombinācijās, kas summā veido attiecīgo skaitli. Uzdevumu veikšanai ir paredzēta gan pamatne ar skaitļiem 1-10, gan kastīte ar desmit skaitļu ‘’mājiņām’’, katra skaitļa kauliņu komplekta ievietošanai. Darbs ar skaitļu sastāva domino sekmē foto, atmiņas un sīkās pirkstu muskulatūras attīstību.

1

Skaitļu sastāva domino ir piemērots palīgmateriāls skaitļu sastāva apgūšanai, veidots spēles formā pēc ‘’domino kauliņu’’ principa. Katrs skaitlis (1-10) ir attēlots visās iespējamajās ‘’saulīšu’’ kombinācijās, kas summā veido attiecīgo skaitli. Uzdevumu veikšanai ir paredzēta gan pamatne ar skaitļiem 1-10, gan kastīte ar desmit skaitļu ‘’mājiņām’’, katra skaitļa kauliņu komplekta ievietošanai. Darbs ar skaitļu sastāva domino sekmē foto, atmiņas un sīkās pirkstu muskulatūras attīstību.
Skaitļu sastāva domino ir piemērots palīgmateriāls skaitļu sastāva apgūšanai, veidots spēles formā pēc ‘’domino kauliņu’’ principa. Katrs skaitlis (1-10) ir attēlots visās iespējamajās ‘’saulīšu’’ kombinācijās, kas summā veido attiecīgo skaitli. Uzdevumu veikšanai ir paredzēta gan pamatne ar skaitļiem 1-10, gan kastīte ar desmit skaitļu ‘’mājiņām’’, katra skaitļa kauliņu komplekta ievietošanai. Darbs ar skaitļu sastāva domino sekmē foto, atmiņas un sīkās pirkstu muskulatūras attīstību.

1 (1)

Skaitļu sastāva domino ir piemērots palīgmateriāls skaitļu sastāva apgūšanai, veidots spēles formā pēc ‘’domino kauliņu’’ principa. Katrs skaitlis (1-10) ir attēlots visās iespējamajās ‘’saulīšu’’ kombinācijās, kas summā veido attiecīgo skaitli. Uzdevumu veikšanai ir paredzēta gan pamatne ar skaitļiem 1-10, gan kastīte ar desmit skaitļu ‘’mājiņām’’, katra skaitļa kauliņu komplekta ievietošanai. Darbs ar skaitļu sastāva domino sekmē foto, atmiņas un sīkās pirkstu muskulatūras attīstību.
Skaitļu sastāva domino ir piemērots palīgmateriāls skaitļu sastāva apgūšanai, veidots spēles formā pēc ‘’domino kauliņu’’ principa. Katrs skaitlis (1-10) ir attēlots visās iespējamajās ‘’saulīšu’’ kombinācijās, kas summā veido attiecīgo skaitli. Uzdevumu veikšanai ir paredzēta gan pamatne ar skaitļiem 1-10, gan kastīte ar desmit skaitļu ‘’mājiņām’’, katra skaitļa kauliņu komplekta ievietošanai. Darbs ar skaitļu sastāva domino sekmē foto, atmiņas un sīkās pirkstu muskulatūras attīstību.

2

Skaitļu sastāva domino ir piemērots palīgmateriāls skaitļu sastāva apgūšanai, veidots spēles formā pēc ‘’domino kauliņu’’ principa. Katrs skaitlis (1-10) ir attēlots visās iespējamajās ‘’saulīšu’’ kombinācijās, kas summā veido attiecīgo skaitli. Uzdevumu veikšanai ir paredzēta gan pamatne ar skaitļiem 1-10, gan kastīte ar desmit skaitļu ‘’mājiņām’’, katra skaitļa kauliņu komplekta ievietošanai. Darbs ar skaitļu sastāva domino sekmē foto, atmiņas un sīkās pirkstu muskulatūras attīstību.

Cena bez PVN 28.60     Cena ar PVN 36.60     IEGĀDĀTIES