Skaitāmpenālis (viena sleja)
Skaitāmpenālis ar vienu sleju 
palīdz izprast un apgūt skaitļu rindu līdz 10, 
kā arī skaitļa desmit sastāvu.

1

Skaitāmpenālis ar vienu sleju
palīdz izprast un apgūt skaitļu rindu līdz 10,
kā arī skaitļa desmit sastāvu.

Cena bez PVN 4.00     Cena ar PVN 4.84     IEGĀDĀTIES