Skaitļu ovāls
Skaitļu ovāls ir piemērots palīgmateriāls aritmētikas pamatu apgūšanai.

1

Skaitļu ovāls ir piemērots palīgmateriāls aritmētikas pamatu apgūšanai.
Vairāku līmeņu darba pamatne piedāvā iespēju sākt ar vienkāršāko un populārāko skaitīšanas pirmo solīti – roku pirkstiņu skaitīšanu. Nākošais līmenis ar trīspirkstu satvēriena palīdzību – ievietot noteiktu skaitu trīsstūrveida kauliņu. Apakšējais līmenis ir paredzēts dažādu aritmētikas uzdevumu (saskaitīšana, atņemšana, salīdzināšana, skaitļu sastāva apgūšana) veikšanai, izmantojot kauliņus ar dažāda skaita dzīvnieku attēliem un aritmētisko darbību zīmēm. Spēlē var meklēt un atpazīt ģeometriskās figūras: kvadrātu, taisnstūri, trīsstūri, ovālu, riņķi.

2 (1)

Vairāku līmeņu darba pamatne piedāvā iespēju sākt ar vienkāršāko un populārāko skaitīšanas pirmo solīti – roku pirkstiņu skaitīšanu. Nākošais līmenis ar trīspirkstu satvēriena palīdzību – ievietot noteiktu skaitu trīsstūrveida kauliņu. Apakšējais līmenis ir paredzēts dažādu aritmētikas uzdevumu (saskaitīšana, atņemšana, salīdzināšana, skaitļu sastāva apgūšana) veikšanai, izmantojot kauliņus ar dažāda skaita dzīvnieku attēliem un aritmētisko darbību zīmēm. Spēlē var meklēt un atpazīt ģeometriskās figūras: kvadrātu, taisnstūri, trīsstūri, ovālu, riņķi.
Vairāku līmeņu darba pamatne piedāvā iespēju sākt ar vienkāršāko un populārāko skaitīšanas pirmo solīti – roku pirkstiņu skaitīšanu. Nākošais līmenis ar trīspirkstu satvēriena palīdzību – ievietot noteiktu skaitu trīsstūrveida kauliņu. Apakšējais līmenis ir paredzēts dažādu aritmētikas uzdevumu (saskaitīšana, atņemšana, salīdzināšana, skaitļu sastāva apgūšana) veikšanai, izmantojot kauliņus ar dažāda skaita dzīvnieku attēliem un aritmētisko darbību zīmēm. Spēlē var meklēt un atpazīt ģeometriskās figūras: kvadrātu, taisnstūri, trīsstūri, ovālu, riņķi.

2 (2)

Vairāku līmeņu darba pamatne piedāvā iespēju sākt ar vienkāršāko un populārāko skaitīšanas pirmo solīti – roku pirkstiņu skaitīšanu. Nākošais līmenis ar trīspirkstu satvēriena palīdzību – ievietot noteiktu skaitu trīsstūrveida kauliņu. Apakšējais līmenis ir paredzēts dažādu aritmētikas uzdevumu (saskaitīšana, atņemšana, salīdzināšana, skaitļu sastāva apgūšana) veikšanai, izmantojot kauliņus ar dažāda skaita dzīvnieku attēliem un aritmētisko darbību zīmēm. Spēlē var meklēt un atpazīt ģeometriskās figūras: kvadrātu, taisnstūri, trīsstūri, ovālu, riņķi.
Vairāku līmeņu darba pamatne piedāvā iespēju sākt ar vienkāršāko un populārāko skaitīšanas pirmo solīti – roku pirkstiņu skaitīšanu. Nākošais līmenis ar trīspirkstu satvēriena palīdzību – ievietot noteiktu skaitu trīsstūrveida kauliņu. Apakšējais līmenis ir paredzēts dažādu aritmētikas uzdevumu (saskaitīšana, atņemšana, salīdzināšana, skaitļu sastāva apgūšana) veikšanai, izmantojot kauliņus ar dažāda skaita dzīvnieku attēliem un aritmētisko darbību zīmēm. Spēlē var meklēt un atpazīt ģeometriskās figūras: kvadrātu, taisnstūri, trīsstūri, ovālu, riņķi.

2 (3)

Vairāku līmeņu darba pamatne piedāvā iespēju sākt ar vienkāršāko un populārāko skaitīšanas pirmo solīti – roku pirkstiņu skaitīšanu. Nākošais līmenis ar trīspirkstu satvēriena palīdzību – ievietot noteiktu skaitu trīsstūrveida kauliņu. Apakšējais līmenis ir paredzēts dažādu aritmētikas uzdevumu (saskaitīšana, atņemšana, salīdzināšana, skaitļu sastāva apgūšana) veikšanai, izmantojot kauliņus ar dažāda skaita dzīvnieku attēliem un aritmētisko darbību zīmēm. Spēlē var meklēt un atpazīt ģeometriskās figūras: kvadrātu, taisnstūri, trīsstūri, ovālu, riņķi.
Vairāku līmeņu darba pamatne piedāvā iespēju sākt ar vienkāršāko un populārāko skaitīšanas pirmo solīti – roku pirkstiņu skaitīšanu. Nākošais līmenis ar trīspirkstu satvēriena palīdzību – ievietot noteiktu skaitu trīsstūrveida kauliņu. Apakšējais līmenis ir paredzēts dažādu aritmētikas uzdevumu (saskaitīšana, atņemšana, salīdzināšana, skaitļu sastāva apgūšana) veikšanai, izmantojot kauliņus ar dažāda skaita dzīvnieku attēliem un aritmētisko darbību zīmēm. Spēlē var meklēt un atpazīt ģeometriskās figūras: kvadrātu, taisnstūri, trīsstūri, ovālu, riņķi.

2 (4)

Vairāku līmeņu darba pamatne piedāvā iespēju sākt ar vienkāršāko un populārāko skaitīšanas pirmo solīti – roku pirkstiņu skaitīšanu. Nākošais līmenis ar trīspirkstu satvēriena palīdzību – ievietot noteiktu skaitu trīsstūrveida kauliņu. Apakšējais līmenis ir paredzēts dažādu aritmētikas uzdevumu (saskaitīšana, atņemšana, salīdzināšana, skaitļu sastāva apgūšana) veikšanai, izmantojot kauliņus ar dažāda skaita dzīvnieku attēliem un aritmētisko darbību zīmēm. Spēlē var meklēt un atpazīt ģeometriskās figūras: kvadrātu, taisnstūri, trīsstūri, ovālu, riņķi.

Cena bez PVN 26.00     Cena ar PVN 31.46     IEGĀDĀTIES