Reizrēķina tabula līdz 100
Reizināšanas tabula veidota kā palīglīdzeklis reizrēķina apgūšanai spēles vai sacensības formātā, izmantojot redzes, kā arī mehānisko (pirkstu) atmiņu.
Kombinatorikas princips – iespēja savienot horizontālās un vertikālās ailes informāciju, palīdz izprast reizināšanas būtību un reizrēķina apguvi no „iekalšanas” padara viegli uztveramu, izprotamu un pārvērš par spēli.

1

Reizināšanas tabula veidota kā palīglīdzeklis reizrēķina apgūšanai spēles vai sacensības formātā, izmantojot redzes, kā arī mehānisko (pirkstu) atmiņu.
Kombinatorikas princips – iespēja savienot horizontālās un vertikālās ailes informāciju, palīdz izprast reizināšanas būtību un reizrēķina apguvi no „iekalšanas” padara viegli uztveramu, izprotamu un pārvērš par spēli.

Cena bez PVN 18.20     Cena ar PVN 22.02     IEGĀDĀTIES