Alfabēts LD
Lielo drukāto burtu komplekts ir piemērots materiāls burtu iepazīšanas un apgūšanas sākumposmā. Komplektā ietilpst 75 burti (biežāk lietotie burti skaitliski ir vairāk), gramatikas, mīkstinājuma un pieturzīmes. Komplektā ietilpst arī cipari 0-10, kā arī četri burti „X”, „Y”, „W”, „Z” angļu valodas burtu apguvei.

1

Lielo drukāto burtu komplekts ir piemērots materiāls burtu iepazīšanas un apgūšanas sākumposmā. Komplektā ietilpst 75 burti (biežāk lietotie burti skaitliski ir vairāk), gramatikas, mīkstinājuma un pieturzīmes. Komplektā ietilpst arī cipari 0-10, kā arī četri burti „X”, „Y”, „W”, „Z” angļu valodas burtu apguvei.

Cena bez PVN 19.50      Cena ar PVN 23.60       IEGĀDĀTIES