Gramatikas tēmu komplekts
Lielais gramatikas komplekts ir gramatikas tēmu krājums, veidots uz liela izmēra plāksnītēm, 
paredzēts frontālam darbam mācību procesa laikā. Formāts sniedz iespēju ātri mainīt tēmu nosaukumus. 
Estētiskais izskats palīdzēs pievērst un noturēt uzmanību, strādājot ar kādu noteiktu tēmu. 
Komplektā ietilpst 42 kartiņas (aptverot visas sākumuskolas un pamatskolas gramatikas pamattēmu nosaukumus).

1

Lielais gramatikas komplekts ir gramatikas tēmu krājums, veidots uz liela izmēra plāksnītēm,
paredzēts frontālam darbam mācību procesa laikā. Formāts sniedz iespēju ātri mainīt tēmu nosaukumus.
Estētiskais izskats palīdzēs pievērst un noturēt uzmanību, strādājot ar kādu noteiktu tēmu.
Komplektā ietilpst 42 kartiņas (aptverot visas sākumuskolas un pamatskolas gramatikas pamattēmu nosaukumus).
Lielais gramatikas komplekts ir gramatikas tēmu krājums, veidots uz liela izmēra plāksnītēm, 
paredzēts frontālam darbam mācību procesa laikā. Formāts sniedz iespēju ātri mainīt tēmu nosaukumus. 
Estētiskais izskats palīdzēs pievērst un noturēt uzmanību, strādājot ar kādu noteiktu tēmu. 
Komplektā ietilpst 42 kartiņas (aptverot visas sākumuskolas un pamatskolas gramatikas pamattēmu nosaukumus).

2

Lielais gramatikas komplekts ir gramatikas tēmu krājums, veidots uz liela izmēra plāksnītēm,
paredzēts frontālam darbam mācību procesa laikā. Formāts sniedz iespēju ātri mainīt tēmu nosaukumus.
Estētiskais izskats palīdzēs pievērst un noturēt uzmanību, strādājot ar kādu noteiktu tēmu.
Komplektā ietilpst 42 kartiņas (aptverot visas sākumuskolas un pamatskolas gramatikas pamattēmu nosaukumus).

Cena bez PVN 104.00     Cena ar PVN 125.84     IEGĀDĀTIES