Skaitāmpenālis (divas slejas)
Skaitāmpenālis ar 2 slejām ir palīginstruments vienkāršiem aritmētikas darbiņiem. 
Divas paralēli bīdāmas slejas un iespēja atvērt katrā rindā 10 lodziņus 
uzskatāmi un saprotami palīdz saprast aritmētiskās darbības (saskaitīt, atņemt, salīdzināt), 
kā arī veidot divciparu skaitļus.

1

Skaitāmpenālis ar 2 slejām ir palīginstruments vienkāršiem aritmētikas darbiņiem.
Divas paralēli bīdāmas slejas un iespēja atvērt katrā rindā 10 lodziņus
uzskatāmi un saprotami palīdz saprast aritmētiskās darbības (saskaitīt, atņemt, salīdzināt),
kā arī veidot divciparu skaitļus.

Cena bez PVN 5.85     Cena ar PVN 7.07     IEGĀDĀTIES