Atrodi Skaņu
Pamatuzdevums ir noteikt skaņas atrašanās vietu vārdā (vārda sākumā, vidū vai beigās).

1

Pamatuzdevums ir noteikt skaņas atrašanās vietu vārdā (vārda sākumā, vidū vai beigās).

Cena bez PVN 23.40     Cena ar PVN 28.31     IEGĀDĀTIES      INSTRUKCIJA