Atrodi Skaņu
Pamatuzdevums ir noteikt skaņas atrašanās vietu vārdā (vārda sākumā, vidū vai beigās).

1

Pamatuzdevums ir noteikt skaņas atrašanās vietu vārdā (vārda sākumā, vidū vai beigās).

Cena bez PVN 18.00     Cena ar PVN 21.78     IEGĀDĀTIES      INSTRUKCIJA