Dzīvnieku domino
Domino spēle „dzīvnieku domino”  rosinās interesi un paplašinās vārdu krājumu par dzīvnieku mazuļu un to vecāku nosaukumiem. Palīdzēs nostiprināt zināšanas un prasmes latviešu valodā un dabaszinībās. Piemērota gan individuālam, gan grupu darbam. Izmantojama mācību stundās vai individuālās nodarbībās.  
Materiāls tapis sadarbībā ar speciālo pedagogu Antru Krauci.

1

Domino spēle „dzīvnieku domino” rosinās interesi un paplašinās vārdu krājumu par dzīvnieku mazuļu un to vecāku nosaukumiem. Palīdzēs nostiprināt zināšanas un prasmes latviešu valodā un dabaszinībās. Piemērota gan individuālam, gan grupu darbam. Izmantojama mācību stundās vai individuālās nodarbībās.
Materiāls tapis sadarbībā ar speciālo pedagogu Antru Krauci.

Cena bez PVN 11.70     Cena ar PVN 14.15     IEGĀDĀTIES     VĀRDU-SARAKSTS