Zilbju disks (abpusējs)
Zilbju disks ir mehānisms ar diviem savienotiem diskiem, kurus griežot, lodziņā veidojas dažādi līdzskaņu un patskaņu vai divskaņu savienojumi. Abpusējais disks sniedz iespēju veidot 450 dažādas zilbes, jo viens disks satur: 15 līdzskaņus (biežāk lietotos un grūti izrunājamos) un otrs: 15 patskaņus un divskaņus. Iespējamais burtu formāts ir lielie drukātie, vai mazie drukātie burti.

01

Zilbju disks ir mehānisms ar diviem savienotiem diskiem, kurus griežot, lodziņā veidojas dažādi līdzskaņu un patskaņu vai divskaņu savienojumi. Abpusējais disks sniedz iespēju veidot 450 dažādas zilbes, jo viens disks satur: 15 līdzskaņus (biežāk lietotos un grūti izrunājamos) un otrs: 15 patskaņus un divskaņus. Iespējamais burtu formāts ir lielie drukātie, vai mazie drukātie burti.

Cena bez PVN 23.40     Cena ar PVN 28.31     IEGĀDĀTIES