Sinonīmu un radniecīgo vārdu kluču komplekts
Materiāls paredzēts sagatavošanas un sākumskolas vecuma bērnu vārdu krājuma paplašināšanai, precizēšanai, kā arī lasītprasmes uzlabošanai.
Spēles didaktiskais mērķis :
•praktiski darbojoties, no liela vārdu klāsta izvēlēties noteiktā vārda sinonīmus, veidojot četru vārdu sinonīmu rindu;
•precīzi pierakstīt sinonīmu rindu;
•sinonīmu rindas vārdus iesaistīt vārdu savienojumos un saistītā tekstā.

01

Materiāls paredzēts sagatavošanas un sākumskolas vecuma bērnu vārdu krājuma paplašināšanai, precizēšanai, kā arī lasītprasmes uzlabošanai.
Spēles didaktiskais mērķis :
•praktiski darbojoties, no liela vārdu klāsta izvēlēties noteiktā vārda sinonīmus, veidojot četru vārdu sinonīmu rindu;
•precīzi pierakstīt sinonīmu rindu;
•sinonīmu rindas vārdus iesaistīt vārdu savienojumos un saistītā tekstā.

Cena bez PVN 39.00     Cena ar PVN 47.19     IEGĀDĀTIES          INSTRUKCIJA