Gudrais_aplis
Gudrais aplis ir daudzpusīgs didaktisks materiāls pirmsskolas, sākumskolas vecuma bērniem. Komplektā ietilpst 8 zīmētu dzīvnieku attēlu pāri (pieaudzis dzīvnieks un tā mazulis), visi latviešu alfabēta burti (iekļaujot arī divskaņus, kā arī ‘’dz’’, ‘’dž’’), cipari no 1-10, kā arī  krāsainas gumijas.  Daudzie spēles uzdevumi tiek balstīti divu pozīciju savienošanā ar kādas krāsas gumiju, līdz ar to tiek veicināta sīkās motorikas attīstības, acu – roku koordinācija, kā arī loģiskā domāšana un izpratne.

1

Gudrais aplis ir daudzpusīgs didaktisks materiāls pirmsskolas, sākumskolas vecuma bērniem. Komplektā ietilpst 8 zīmētu dzīvnieku attēlu pāri (pieaudzis dzīvnieks un tā mazulis), visi latviešu alfabēta burti (iekļaujot arī divskaņus, kā arī ‘’dz’’, ‘’dž’’), cipari no 1-10, kā arī krāsainas gumijas. Daudzie spēles uzdevumi tiek balstīti divu pozīciju savienošanā ar kādas krāsas gumiju, līdz ar to tiek veicināta sīkās motorikas attīstības, acu – roku koordinācija, kā arī loģiskā domāšana un izpratne.

2

3

4

5

Cena bez PVN 23.40     Cena ar PVN 28.31     IEGĀDĀTIES