Vārda sastāva daļu komplekts
Vārda sastāva kartiņas vārda uzbūves apguves materiāls, paredzēts frontālam 
darbam mācību procesa laikā (piestiprināmas ar magnētiem pie tāfeles). 
Komplektā ietilpst 7 bieži lietojamas vārdu saknes, kā arī visi latviešu valodā 
lietojamie piedēkļi, priedēkļi un vārdu galotnes. 
Materiālu  iespējams lietot kopā ar vārda uzbūves klučiem, 
jo informācija uz abiem materiāliem ir vienāda 
(vārda sastāva kartiņās ir pievienota vārda sakne „-kaln”.

1

Vārda sastāva kartiņas vārda uzbūves apguves materiāls, paredzēts frontālam
darbam mācību procesa laikā (piestiprināmas ar magnētiem pie tāfeles).
Komplektā ietilpst 7 bieži lietojamas vārdu saknes, kā arī visi latviešu valodā
lietojamie piedēkļi, priedēkļi un vārdu galotnes.
Materiālu iespējams lietot kopā ar vārda uzbūves klučiem,
jo informācija uz abiem materiāliem ir vienāda
(vārda sastāva kartiņās ir pievienota vārda sakne „-kaln”.

3

4

Cena bez PVN 92.95     Cena ar PVN 112.47    IEGĀDĀTIES