Burtu skaņu puzle
Trīs dažādu krāsu rāmīšu un 200 burtiņu komplekts.
Bērnam, praktiski darbojoties, tiek apgūtas ļoti nozīmīgās skaņu analīzes un sintēzes prasmes, kuras ir pamats veiksmīgai lasīšanas un rakstīšanas apguvei.
Spēles mērķis – nostiprināt prasmi saklausīt, atšķirt un pareizi lietot latviešu valodas skaņas, diferencēt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus, īsos, garos patskaņus un divskaņus. Skaņu apzīmēšanai tiek izmantotas dažādas krāsas.

1

Trīs dažādu krāsu rāmīšu un 200 burtiņu komplekts.
Bērnam, praktiski darbojoties, tiek apgūtas ļoti nozīmīgās skaņu analīzes un sintēzes prasmes, kuras ir pamats veiksmīgai lasīšanas un rakstīšanas apguvei.
Spēles mērķis – nostiprināt prasmi saklausīt, atšķirt un pareizi lietot latviešu valodas skaņas, diferencēt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus, īsos, garos patskaņus un divskaņus. Skaņu apzīmēšanai tiek izmantotas dažādas krāsas.

Cena bez PVN 23.40      Cena ar PVN 28.31     IEGĀDĀTIES      INSTRUKCIJA