Skaitāmpenālis ar 3 slejām
Trīs paralēli bīdāmas slejas sniedz iespēju ‘’atvērt’’ katrā kolonnā 10 „lodziņus”.

1

Trīs paralēli bīdāmas slejas sniedz iespēju ‘’atvērt’’ katrā kolonnā 10 „lodziņus”.

Cena bez PVN 8.45     Cena ar PVN 10.22     IEGĀDĀTIES