Latvijas novadu karte
Latvijas novadu karte ir makets, veidots no savstarpēji savienojamiem četriem kultūrvēsturiskajiem novadiem un ievietojamu kauliņu (ar lielāko pilsētu, upju, ezeru, kalnu un īpašu vietu nosaukumiem) komplekts. Paredzēts sagatavošanas un sākumskolas vecuma bērniem pamatzināšanu par Latvijas ģeogrāfiju apgūšanai spēles formā.

01

Latvijas novadu karte ir makets, veidots no savstarpēji savienojamiem četriem kultūrvēsturiskajiem novadiem un ievietojamu kauliņu (ar lielāko pilsētu, upju, ezeru, kalnu un īpašu vietu nosaukumiem) komplekts. Paredzēts sagatavošanas un sākumskolas vecuma bērniem pamatzināšanu par Latvijas ģeogrāfiju apgūšanai spēles formā.

Cena bez PVN 35.10     Cena ar PVN 42.47     IEGĀDĀTIES