✓Mūzikas ritma domino
Domino spēle, ar kuras palīdzību var izveidot dažādas mūzikas 
pamatritma elementu kombinācijas, izmantojama mūzikas ritma nodarbībās pirmsskolās.

1

Domino spēle, ar kuras palīdzību var izveidot dažādas mūzikas
pamatritma elementu kombinācijas, izmantojama mūzikas ritma nodarbībās pirmsskolās.

Cena bez PVN 20.80     Cena ar PVN 25.16     IEGĀDĀTIES