✓Putnu domino
Valodas materiāls domino spēles veidā, kuras pamatuzdevums ir veidot 
divu zilbju vārdus (putnu nosaukumus), piemeklējot sākuma zilbei atbilstošo otro zilbi. 
Spēlē izmantotie 32 putnu nosaukumi:
stēr-ste, dzēr-ve, sī-ga, svī-re, pū-ce, gul-bis, ķau-ķis, pī-le, dzil-na, li-ja, ērg-lis,
 va-nags, ķī-ris, prīk-šķe, krīk-lis, gau-ra, med-nis, dum-pis, gār-nis, kli-jāns, 
zī-riņš, slo-ka, ķi-kuts, tār-tiņš, lau-cis, ka-jaks, pie-kūns, čun-čiņš, ķe-ģis, snie-dze, ir-be, plukš-ķis.
Pie zilbēm esošiem cipari atbilst burtu skaitam un ir izmantojami atsevišķai matemātiskai domino spēlei. 
Spēle gatavota sadarbībā ar logopēdi Ilonu Tropu.

1

Valodas materiāls domino spēles veidā, kuras pamatuzdevums ir veidot
divu zilbju vārdus (putnu nosaukumus), piemeklējot sākuma zilbei atbilstošo otro zilbi.
Spēlē izmantotie 32 putnu nosaukumi:
stēr-ste, dzēr-ve, sī-ga, svī-re, pū-ce, gul-bis, ķau-ķis, pī-le, dzil-na, li-ja, ērg-lis,
va-nags, ķī-ris, prīk-šķe, krīk-lis, gau-ra, med-nis, dum-pis, gār-nis, kli-jāns,
zī-riņš, slo-ka, ķi-kuts, tār-tiņš, lau-cis, ka-jaks, pie-kūns, čun-čiņš, ķe-ģis, snie-dze, ir-be, plukš-ķis.
Pie zilbēm esošiem cipari atbilst burtu skaitam un ir izmantojami atsevišķai matemātiskai domino spēlei.
Spēle gatavota sadarbībā ar logopēdi Ilonu Tropu.

nr.2

Cena bez PVN 20.80     Cena ar PVN 25.16     IEGĀDĀTIES