baribas_kedes
Mācību palīglīdzeklis dabas mācībā. Sastāv no 45 attēliem (pārstāvēti dažādi dzīvo būtņu klašu kā arī augu un sēņu valsts eksemplāri), dzīvo būtņu klašu nosaukumiem kā arī bultiņu komplekta barības ķēžu veidošanai. Attēlus iespējams izmantot arī pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu nodarbības apgūstot dzīvo būtņu nosaukums to dzīves veida īpatnības, dalījumu utt.

1

Mācību palīglīdzeklis dabas mācībā. Sastāv no 45 attēliem (pārstāvēti dažādi dzīvo būtņu klašu kā arī augu un sēņu valsts eksemplāri), dzīvo būtņu klašu nosaukumiem kā arī bultiņu komplekta barības ķēžu veidošanai. Attēlus iespējams izmantot arī pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu nodarbības apgūstot dzīvo būtņu nosaukums to dzīves veida īpatnības, dalījumu utt.

2

3

Cena bez PVN 58.50 Cena ar PVN 70.78 IEGĀDĀTIES