buru_kluci
14 kluči uz kuriem ir 84 alfabēta burti kā arī visi patskaņi, divskaņi un DZ un DŽ. 
Veicamie darbi: 
1)Mācīties burtus, to skaņas un meklēt divus vienādus burtus. 
2) Mācīties izrunāt divu burtu savienojumu, mēģināt veidot un 
lasīt no vairākām zilbēm veidotus vārdus. 
3) Salikt un izlasīt īsākus un garākus vārdiņus. 
4)Atrast un salikt vārdus kuriem nomainot īso ar garo patskani 
mainās vārda nozīme (piemēram lapa – lāpa). 
5)Salikt vārdus, kuri sākas ar C un Č, S un Š, G un Ģ utt.

1

14 kluči uz kuriem ir 84 alfabēta burti kā arī visi patskaņi, divskaņi un DZ un DŽ.
Veicamie darbi:
1)Mācīties burtus, to skaņas un meklēt divus vienādus burtus.
2) Mācīties izrunāt divu burtu savienojumu, mēģināt veidot un
lasīt no vairākām zilbēm veidotus vārdus.
3) Salikt un izlasīt īsākus un garākus vārdiņus.
4)Atrast un salikt vārdus kuriem nomainot īso ar garo patskani
mainās vārda nozīme (piemēram lapa – lāpa).
5)Salikt vārdus, kuri sākas ar C un Č, S un Š, G un Ģ utt.

2

3

Cena bez PVN 19.50 Cena ar PVN 23.60 IEGĀDĀTIES