Dalisanas_tabula
Daudzkārt lietojama plastikāta darba lapa, A4 formāta, kurā iespējams 
ar tāfeles marķieri vai flomāsteru rakstīt un dzēst neskaitāmi daudz reizes.

1

Daudzkārt lietojama plastikāta darba lapa, A4 formāta, kurā iespējams
ar tāfeles marķieri vai flomāsteru rakstīt un dzēst neskaitāmi daudz reizes.

2

Cena bez PVN 4.55 Cena ar PVN 5.50 IEGĀDĀTIES