bulta
Stiprināma ar magnētu pie tāfeles. Iespējams izmantot valodas, dabaszinību un aritmētikas 
uzdevumu veikšanai sacensības formā.

1

Stiprināma ar magnētu pie tāfeles. Iespējams izmantot valodas, dabaszinību un aritmētikas
uzdevumu veikšanai sacensības formā.

2

3

4

Cena bez PVN 7.00 Cena ar PVN 8.47 IEGĀDĀTIES