Lielais_pulkstenis
Mācību līdzeklis paredzēts pulksteņu apguvei, formāts dod iespēju mainīt rīta un pēcpusdienas stundu rādījumus, apgūt Romiešu ciparu pulksteņa rādījumus kā arī tos savstarpēji savienot. Grūtākajā variantā iespējams ciparus neizmantot un mēģināt noteikt pulksteņa rādījumus tikai pēc tā bultiņu novietojama.

1

Mācību līdzeklis paredzēts pulksteņu apguvei, formāts dod iespēju mainīt rīta un pēcpusdienas stundu rādījumus, apgūt Romiešu ciparu pulksteņa rādījumus kā arī tos savstarpēji savienot. Grūtākajā variantā iespējams ciparus neizmantot un mēģināt noteikt pulksteņa rādījumus tikai pēc tā bultiņu novietojama.
Mācību līdzeklis paredzēts pulksteņu apguvei, formāts dod iespēju mainīt rīta un pēcpusdienas stundu rādījumus, apgūt Romiešu ciparu pulksteņa rādījumus kā arī tos savstarpēji savienot. Grūtākajā variantā iespējams ciparus neizmantot un mēģināt noteikt pulksteņa rādījumus tikai pēc tā bultiņu novietojama.

2

Mācību līdzeklis paredzēts pulksteņu apguvei, formāts dod iespēju mainīt rīta un pēcpusdienas stundu rādījumus, apgūt Romiešu ciparu pulksteņa rādījumus kā arī tos savstarpēji savienot. Grūtākajā variantā iespējams ciparus neizmantot un mēģināt noteikt pulksteņa rādījumus tikai pēc tā bultiņu novietojama.

3

4

5

6

7

8

Cena bez PVN 41.60 Cena ar PVN 50.33 IEGĀDĀTIES