patskanu_majas
Valodas apguves un korekcijas mācību līdzeklis. 
Sastāv no 96 krāsainiem zīmējumiem, 
kuri komplektēti pēc īsā vai garā patskaņa
atrašanās nosaukuma pirmajā zilbē (aptverti visi patskaņi),
lielās darba pamatnes (mājiņas) ar 48 lodziņiem, 
četrām mazajām pamatnēm ar 12 lodziņiem kā arī īso, 
garo patskaņu un to apzīmējuma komplekta. 
Spēles pamatuzdevums – pirmās zilbes īsā vai garā 
patskaņa noteikšana, fonemātiskās dzirdes attīstīšana.

1

Valodas apguves un korekcijas mācību līdzeklis.
Sastāv no 96 krāsainiem zīmējumiem,
kuri komplektēti pēc īsā vai garā patskaņa
atrašanās nosaukuma pirmajā zilbē (aptverti visi patskaņi),
lielās darba pamatnes (mājiņas) ar 48 lodziņiem,
četrām mazajām pamatnēm ar 12 lodziņiem kā arī īso,
garo patskaņu un to apzīmējuma komplekta.
Spēles pamatuzdevums – pirmās zilbes īsā vai garā
patskaņa noteikšana, fonemātiskās dzirdes attīstīšana.
Citi iespējamie darbi: 
1) Grupēt attēlus pēc to nosaukuma pirmā 
burta un likt tos dažādās mājiņās.

2

Citi iespējamie darbi:
1) Grupēt attēlus pēc to nosaukuma pirmā
burta un likt tos dažādās mājiņās.
2) Grupēt attēlus pēc to sākuma burta 
(balsīgā vai nebalsīgā līdzskaņa) 
un likt tos dažādās mājiņās.

3

2) Grupēt attēlus pēc to sākuma burta
(balsīgā vai nebalsīgā līdzskaņa)
un likt tos dažādās mājiņās.
3) Salikt vienā mājiņā attēlus, kuru nosaukumā 
ir kāda noteikta skaņa, piemēram, "ķ".

4

3) Salikt vienā mājiņā attēlus, kuru nosaukumā
ir kāda noteikta skaņa, piemēram, "ķ".
4)Grupēt attēlus pēc to dažādā zilbju 
skaita un likt dažādās mājiņās. 
5) Grupēt attēlus pēc dažādām 
tēmām (dzīvnieki, augi, mājas lietas utt.).

5

4)Grupēt attēlus pēc to dažādā zilbju
skaita un likt dažādās mājiņās.
5) Grupēt attēlus pēc dažādām
tēmām (dzīvnieki, augi, mājas lietas utt.).

Cena bez PVN 58.50 Cena ar PVN 70.79 IEGĀDĀTIES INSTRUKCIJA