Pielikums_mezs ziema
Pielikums Lielajai dabas spēlei Mežs.
Pielikumā ietilpst:
Pie tāfeles piestiprināms 1400x1000mm liels magnētisks plakāts
Vai arī 1116x860mm liels magnētisks plakāts vieglai, pārvietojamai tāfelei, ko var iegādāties atsevišķi
Spēles darba tēmu apraksts
Dzīvnieku pēdu nospiedumu un pēdu rakstu izzinošs materiāls
Dzīvnieku pēdu nospiedumu trafareti zīmēšanai
Magnētiski ovāliņi dzīvnieku pēdu rakstu veidošanai
Dzīvnieku, kuri ziemā nomainījuši kažoku, attēlu komplekts
Dzīvnieku barotavu attēli

1

Pielikums Lielajai dabas spēlei Mežs.
Pielikumā ietilpst:
Pie tāfeles piestiprināms 1400x1000mm liels magnētisks plakāts
Vai arī 1116x860mm liels magnētisks plakāts vieglai, pārvietojamai tāfelei, ko var iegādāties atsevišķi
Spēles darba tēmu apraksts
Dzīvnieku pēdu nospiedumu un pēdu rakstu izzinošs materiāls
Dzīvnieku pēdu nospiedumu trafareti zīmēšanai
Magnētiski ovāliņi dzīvnieku pēdu rakstu veidošanai
Dzīvnieku, kuri ziemā nomainījuši kažoku, attēlu komplekts
Dzīvnieku barotavu attēli

Informācija par spēli: info@muzle.lv vai pa t. 29239595    IEGĀDĀTIES APRAKSTS