Saules_sistema
Šobrīd nav pieejams.
Komplektā ietilpst pamatne un pieliekami planētu modeļi. 
Iespējami sekojoši veicamie uzdevumi: planētu kustības (rotācijas) ap Sauli modelēšana, 
planētu parādes modelēšana un planētu grupēšana pēc dažādiem parametriem u.c.

1

Šobrīd nav pieejams.
Komplektā ietilpst pamatne un pieliekami planētu modeļi.
Iespējami sekojoši veicamie uzdevumi: planētu kustības (rotācijas) ap Sauli modelēšana,
planētu parādes modelēšana un planētu grupēšana pēc dažādiem parametriem u.c.

2

3

4

Cena bez PVN 120.00 Cena ar PVN 145.20 IEGĀDĀTIES