skaitlu_skiru_penalis
Skaitļu šķiru apguves palīglīdzeklis, sastāv no 4 dažādu krāsu, ciparu slejām un penāļa to ievietošanai. Penāļa uzbūves princips sekmē un padara izprotamāku pirmo skaitļu šķiru ( vienu, 10, 100 un 1000 apguvi) balstoties uz vizuālo un manuālo atmiņu. Iespējamas vairāku (augošas grūtības pakāpes nodarbību veidi), paralēli bīdot slejas nolasīt lodziņos redzamo skaitli saskaņā ar uzrakstītajām skaitļu šķiru nosaukumiem. 2: Mainīt ciparu slejas secību, turpināt nolasīt skaitļus lodziņā saskaņā ar uzrakstiem. 3. Slejas ar cipariem ievietot otrādi apgrieztā penālī tā, lai uzraksti nav redzami, nolasīt skaitļus.

1

Skaitļu šķiru apguves palīglīdzeklis, sastāv no 4 dažādu krāsu, ciparu slejām un penāļa to ievietošanai. Penāļa uzbūves princips sekmē un padara izprotamāku pirmo skaitļu šķiru ( vienu, 10, 100 un 1000 apguvi) balstoties uz vizuālo un manuālo atmiņu. Iespējamas vairāku (augošas grūtības pakāpes nodarbību veidi), paralēli bīdot slejas nolasīt lodziņos redzamo skaitli saskaņā ar uzrakstītajām skaitļu šķiru nosaukumiem. 2: Mainīt ciparu slejas secību, turpināt nolasīt skaitļus lodziņā saskaņā ar uzrakstiem. 3. Slejas ar cipariem ievietot otrādi apgrieztā penālī tā, lai uzraksti nav redzami, nolasīt skaitļus.

2

Cena bez PVN 13.00   Cena ar PVN 15.73 IEGĀDĀTIES