Svari
Mācību palīglīdzeklis paredzēts svaru darbības principa, svara un svēršanas jēdzienu izpratnes veidošanai. Sastāv no svara mehānisma un atsvara komplekta, kas veidots no nelieliem kvadrātiem ar laukumu no 1cm2 līdz 10cm2.

1

Mācību palīglīdzeklis paredzēts svaru darbības principa, svara un svēršanas jēdzienu izpratnes veidošanai. Sastāv no svara mehānisma un atsvara komplekta, kas veidots no nelieliem kvadrātiem ar laukumu no 1cm2 līdz 10cm2.

2

3

4

Cena bez PVN 26.00 Cena ar PVN 31.46 IEGĀDĀTIES