liela_dabas_spele_mezs
Materiāls paredzēts izmantošanai pirmsskolas, sākumskolas un speciālo
izglītības programmu ietvaros.
Spēle ir izmantojama vairāk nekā 15 dažādās mācību tēmās, to var dalīt
pa grupām (klasēm), lietot dažādos mācību priekšmetos (dabaszinības,
valoda, matemātika, vizuālā māksla, sociālās zinības), spēles
materiāls (krāsots koks, magnētisks baneris ir paredzēts ilglaicīgai
lietošanai. Spēli var lietot arī attālināta mācību procesa ietvaros,
top arī tās digitāls variants. Izstrādes procesā ir nākošās līdzīga
formāta spēles "Dārzs", "Pļava", "Ūdens pasaule".
Papildus iespējams iegādāties arī pielikumu "Mežs ziemā" un 
magnētisko tāfeli 1200x900 (tāfele atrodama sadaļā "Īpašas lietas").

1

Materiāls paredzēts izmantošanai pirmsskolas, sākumskolas un speciālo
izglītības programmu ietvaros.
Spēle ir izmantojama vairāk nekā 15 dažādās mācību tēmās, to var dalīt
pa grupām (klasēm), lietot dažādos mācību priekšmetos (dabaszinības,
valoda, matemātika, vizuālā māksla, sociālās zinības), spēles
materiāls (krāsots koks, magnētisks baneris ir paredzēts ilglaicīgai
lietošanai. Spēli var lietot arī attālināta mācību procesa ietvaros,
top arī tās digitāls variants. Izstrādes procesā ir nākošās līdzīga
formāta spēles "Dārzs", "Pļava", "Ūdens pasaule".
Papildus iespējams iegādāties arī pielikumu "Mežs ziemā" un
magnētisko tāfeli 1200x900 (tāfele atrodama sadaļā "Īpašas lietas").

2

Informācija par spēli: info@muzle.lv vai pa t. 29239595    IEGĀDĀTIES APRAKSTS