» » » Lielā dabas spēle Mežs

Lielā dabas spēle Mežs

Materiāls paredzēts izmantošanai pirmsskolas, sākumskolas un speciālo
izglītības programmu ietvaros.
Spēle ir izmantojama vairāk nekā 15 dažādās mācību tēmās, to var dalīt
pa grupām (klasēm), lietot dažādos mācību priekšmetos (dabaszinības,
valoda, matemātika, vizuālā māksla, sociālās zinības), spēles
materiāls (krāsots koks, magnētisks baneris ir paredzēts ilglaicīgai
lietošanai. Spēli var lietot arī attālināta mācību procesa ietvaros,
top arī tās digitāls variants. Izstrādes procesā ir nākošās līdzīga
formāta spēles “Dārzs”, “Pļava”, “Ūdens pasaule”.
Papildus iespējams iegādāties arī pielikumu “Mežs ziemā”
un magnētisko tāfeli 1200×900 (tāfele atrodama sadaļā “Īpašas lietas”).

Informācija par spēli: info@muzle.lv vai pa t. 29239595

Kategorijas: