» » » Putnu domino

Putnu domino

 25.17

Valodas materiāls domino spēles veidā, kuras pamatuzdevums ir veidot divu zilbju vārdus (putnu nosaukumus), piemeklējot sākuma zilbei atbilstošo otro zilbi.
Spēlē izmantotie 32 putnu nosaukumi: stēr-ste, dzēr-ve, sī-ga, svī-re, pū-ce, gul-bis, ķau-ķis, pī-le, dzil-na, li-ja, ērg-lis, va-nags, ķī-ris, prīk-šķe, krīk-lis, gau-ra, med-nis, dum-pis, gār-nis, kli-jāns, zī-riņš, slo-ka, ķi-kuts, tār-tiņš, lau-cis, ka-jaks, pie-kūns, čun-čiņš, ķe-ģis, snie-dze, ir-be, plukš-ķis.
Pie zilbēm esošiem cipari atbilst burtu skaitam un ir izmantojami atsevišķai matemātiskai domino spēlei.
Spēle gatavota sadarbībā ar logopēdi Ilonu Tropu.

Kategorijas: