» » » Reizrēķina tabula (līdz 100)

Reizrēķina tabula (līdz 100)

 22.02

Reizināšanas tabula veidota kā palīglīdzeklis reizrēķina apgūšanai spēles vai sacensības formātā, izmantojot redzes, kā arī mehānisko (pirkstu) atmiņu.
Kombinatorikas princips – iespēja savienot horizontālās un vertikālās ailes informāciju, palīdz izprast reizināšanas būtību un reizrēķina apguvi no „iekalšanas” padara viegli uztveramu, izprotamu un pārvērš par spēli.
Pamatni var lietot dažādi – piemēram:
-Kauliņus izliek uz galda, ņem pa vienam (randoma veidā) un atrod tā vietu tabulā un ievieto tajā. To dara, kamēr tabula ir aizpildīta;
-Kauliņus ievieto pamatnē ar kreiso (tumšo) pusi uz augšu, nosauc izvēlētā kauliņa skaitli, apgriež un pārbauda, vai skaitlis ir pareizs. Pareizos kauliņus var likt vienā kaudzītē, nepareizos – atbildes otrajā kaudzītē. Ar tām pastrādā vēlreiz, līdz nepareizo atbilžu nav;
-Apgūt reizrēķinu pēc kādas noteiktas sistēmas, piemēram – tikai pa horizontālām vai vertikālām ailēm, tikai pāra vai nepāra skaitļi, u.t.t.

Kategorijas: