» » » Skanošo kluču komplekts

Skanošo kluču komplekts

 18.15

Komplekts sastāv no 5 līdzīgi skanošu kluču pāriem un kastes to ievietošanai.
Paredzēts dzirdes, muzikalitātes un uzmanības veicināšanai. Iespējamie uzdevumi:
1.Atrast un sarindot 5 dažādus skanošus klucīšus;
2.Atrast katram klucītim pēc līdzīgi skanošu otru „brālīti”;
3.Sarindot klucīšus pēc to skaņas augstuma (piemēram, sākot ar zemāko skaņu).
Materiālu var lietot gan individuālām nodarbībām, gan darbojoties grupā, piemēram izdalīt katram bērnam pa vienam klucītim un pēc dzirdes atrast otra līdzīgi skanoša kluča „līdzinieku”. Klucīšus var lietot arī mūzikas nodarbībās kā tīkami skanošus ritma „instrumentus”.

Kategorijas: