» » » Zilbes 2

Zilbes 2

 28.31

Valodas korekcijā nozīmīgs posms ir darbs ar zilbi, kad bērns, spēlējoties ar tām, saliek vārdus un, turpinot darbošanos, veido teikumu – pilnveido savu valodas prasmi. Zilbes 2 var būt kā turpinājums spēlei  “Zilbes 1” vai arī kā atsevišķi lietojams metodiskais materiāls.

Kategorijas: